نحوه نمایش:
 • اسپینوزاروس

  42,000 تومان

  طول : 21 سانتی متر عرض : 7 سانتی متر ارتفاع : 6.5 سانتی متر  

 • استگوزاروس

  42,000 تومان

  طول : 20 سانتی متر عرض : 5 سانتی متر ارتفاع : 10 سانتی متر

 • استگوزاروس ۲

  25,000 تومان

  طول : 16.5سانتی متر عرض : 4 سانتی متر ارتفاع : 7.5 سانتی متر

 • انکیلوسوروس

  42,000 تومان
  امتیاز 5.00 از 5

  طول : 18 سانتی متر عرض : 7 سانتی متر ارتفاع : 6.5 سانتی متر  

 • ببر دندان شمشیری

  25,000 تومان

  طول : 12 سانتی متر عرض : 3 سانتی متر ارتفاع : 6سانتی متر

 • بچه تی رکس

  15,500 تومان

  طول : 12.5 سانتی متر عرض : 4 سانتی متر ارتفاع : 8.75سانتی متر

 • بچه ماموت پشمالو

  19,000 تومان

  طول : 10سانتی متر عرض : 5 سانتی متر ارتفاع : 7سانتی متر

 • براکیوزاروس

  42,000 تومان

  طول : 25 سانتی متر عرض : 5 سانتی متر ارتفاع : 17سانتی متر  

 • براکیوزاروس ۲

  25,000 تومان

  طول : 21 سانتی متر عرض : 5 سانتی متر ارتفاع : 13.5سانتی متر

 • پاراسارولوفوس

  42,000 تومان

  طول : 15 سانتی متر عرض : 5سانتی متر ارتفاع : 12.5 سانتی متر  

 • پاراسارولوفوس ۲

  19,000 تومان

  طول : 15.5 سانتی متر عرض : 4سانتی متر ارتفاع : 7 سانتی متر

 • تریسراتوپس

  42,000 تومان

  طول : 20 سانتی متر عرض : 5 سانتی متر ارتفاع : 8 سانتی متر  

 • تریسراتوپس ۲

  25,000 تومان

  طول : 19.5 سانتی متر عرض : 7 سانتی متر ارتفاع : 6.5سانتی متر

 • تمساح ما قبل تاریخ

  25,000 تومان

  طول : 18 سانتی متر عرض : 9 سانتی متر ارتفاع : 3.5سانتی متر

 • تیرانوسوروس رکس

  42,000 تومان

  طول : 21 سانتی متر عرض : 6سانتی متر ارتفاع : 11 سانتی متر  

 • تیرانوسوروس رکس ۲

  19,000 تومان

  طول : 14 سانتی متر عرض : 5.5سانتی متر ارتفاع : 9.75 سانتی متر

 • تیرانوسوروس رکس لوکس

  60,000 تومان

  طول : 27 سانتی متر عرض : 11سانتی متر ارتفاع : 13 سانتی متر

 • تیلوزاروس

  25,000 تومان

  طول : 17 سانتی متر عرض : 12سانتی متر ارتفاع : 5سانتی متر