نحوه نمایش:
 • پنگوئن

  15,500 تومان

  طول : 5سانتی متر عرض : 4.5سانتی متر ارتفاع : 6.25سانتی متر  

 • دلفین

  15,500 تومان

  طول : 13سانتی متر عرض : 5سانتی متر ارتفاع : 4.5سانتی متر  

 • دلقک ماهی

  15,500 تومان

  طول : 8سانتی متر عرض : 2.5سانتی متر ارتفاع : 4.5سانتی متر  

 • شیر دریایی

  15,500 تومان

  طول : 10.5سانتی متر عرض : 9سانتی متر ارتفاع : 6.5سانتی متر  

 • فک خاکستری

  19,000 تومان

  طول : 11سانتی متر عرض : 5.5سانتی متر ارتفاع : 3.25سانتی متر  

 • فیگور پنگوئن امپراتور

  56,000 تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور خوک دریایی

  22,000 تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور دلفین

  55,000 تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور کوسه

  30,000 تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور کوسه

  22,000 تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور کوسه سرچکشی

  22,000 تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور گراز دریایی

  30,000 تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور لاک پشت دریایی

  41,000 تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال

 • فیگور نهنگ

  30,000 تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور نهنگ سفید

  22,000 تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور نهنگ قاتل

  55,000 تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • کوسه سفید

  25,000 تومان

  طول : 18.5سانتی متر عرض : 8سانتی متر ارتفاع : 5.5سانتی متر  

 • نهنگ قاتل

  60,000 تومان

  طول : 21سانتی متر عرض : 8سانتی متر ارتفاع : 8سانتی متر