نحوه نمایش:
 • پنگوئن

  ۱۵,۵۰۰ تومان

  طول : 5سانتی متر عرض : 4.5سانتی متر ارتفاع : 6.25سانتی متر  

 • دلفین

  ۱۵,۵۰۰ تومان

  طول : 13سانتی متر عرض : 5سانتی متر ارتفاع : 4.5سانتی متر  

 • دلقک ماهی

  ۱۵,۵۰۰ تومان

  طول : 8سانتی متر عرض : 2.5سانتی متر ارتفاع : 4.5سانتی متر  

 • شیر دریایی

  ۱۵,۵۰۰ تومان

  طول : 10.5سانتی متر عرض : 9سانتی متر ارتفاع : 6.5سانتی متر  

 • فک خاکستری

  ۱۹,۰۰۰ تومان

  طول : 11سانتی متر عرض : 5.5سانتی متر ارتفاع : 3.25سانتی متر  

 • فیگور پنگوئن امپراتور

  ۵۶,۰۰۰ تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور خوک دریایی

  ۲۲,۰۰۰ تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور دلفین

  ۵۵,۰۰۰ تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور کوسه

  ۳۰,۰۰۰ تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور کوسه

  ۲۲,۰۰۰ تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور کوسه سرچکشی

  ۲۲,۰۰۰ تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور گراز دریایی

  ۳۰,۰۰۰ تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور لاک پشت دریایی

  ۴۱,۰۰۰ تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال

 • فیگور نهنگ

  ۳۰,۰۰۰ تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور نهنگ سفید

  ۲۲,۰۰۰ تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • فیگور نهنگ قاتل

  ۵۵,۰۰۰ تومان

    [x size="16" color="#23b10b" ]   رده سنی : + 6 سال  

 • کوسه سفید

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 18.5سانتی متر عرض : 8سانتی متر ارتفاع : 5.5سانتی متر  

 • نهنگ قاتل

  ۶۰,۰۰۰ تومان

  طول : 21سانتی متر عرض : 8سانتی متر ارتفاع : 8سانتی متر