نحوه نمایش:
 • بچه خرس خاکستری

  11,000 تومان

  طول : 4سانتی متر عرض : 3.5سانتی متر ارتفاع : 5.5سانتی متر  

 • بچه گوزن حنایی

  11,000 تومان

  طول : 6سانتی متر عرض : 1.5سانتی متر ارتفاع : 5سانتی متر  

 • بچه گوزن دم سفید

  15,500 تومان

  طول : 10.5سانتی متر عرض : 3.5سانتی متر ارتفاع : 8.5سانتی متر  

 • جغد برفی

  11,000 تومان

  طول : 5سانتی متر عرض : 2.5سانتی متر ارتفاع : 5.25سانتی متر    

 • جوجه تیغی

  11,000 تومان

  طول : 4.5سانتی متر عرض : 3 سانتی متر ارتفاع : 2.5سانتی متر  

 • خرس خاکستری

  19,000 تومان

  طول : 11.5سانتی متر عرض : 4.5سانتی متر ارتفاع : 6.5سانتی متر  

 • خرس سیاه آمریکایی

  19,000 تومان

  طول : 11.5سانتی متر عرض : 6.5سانتی متر ارتفاع : 6سانتی متر  

 • خرگوش سیاه

  11,000 تومان

  طول : 4سانتی متر عرض : 2سانتی متر ارتفاع : 4.5سانتی متر  

 • خرگوش قهوه ای

  11,000 تومان

  طول : 4سانتی متر عرض : 2سانتی متر ارتفاع : 4.5سانتی متر  

 • راسوی بدبو

  11,000 تومان

  طول : 7سانتی متر عرض : 2سانتی متر ارتفاع : 3.6سانتی متر  

 • روباه قرمز

  11,000 تومان

  طول : 7سانتی متر عرض : 2سانتی متر ارتفاع : 5سانتی متر  

 • سگ آبی

  11,000 تومان

  طول : 8.5سانتی متر عرض : 3سانتی متر ارتفاع : 3سانتی متر  

 • سنجاب

  11,000 تومان

  طول : 6سانتی متر عرض : 2سانتی متر ارتفاع : 3.5سانتی متر  

 • سنجاب ۲

  11,000 تومان

  طول : 4سانتی متر عرض : 1.5سانتی متر ارتفاع : 5سانتی متر  

 • سیاه گوش

  19,000 تومان

  طول : 9سانتی متر عرض : 1.75سانتی متر ارتفاع : 3.75سانتی متر  

 • شاخ چنگالی

  15,500 تومان

  طول : 10سانتی متر عرض : 2.5سانتی متر ارتفاع : 9سانتی متر  

 • شیر کوهی

  19,000 تومان

  طول : 15.5سانتی متر عرض : 2.75سانتی متر ارتفاع : 5.5سانتی متر  

 • عقاب سر سفید

  19,000 تومان

  طول : 14.5سانتی متر عرض : 8سانتی متر ارتفاع : 5سانتی متر