حیوانات پلاستیکی

نحوه نمایش:
 • اسب اندلس خاکستری

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 13.5سانتی متر عرض : 4 سانتی متر ارتفاع :11 سانتی متر

 • اسب اورلوف تروتر

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 12.5سانتی متر عرض : 4.25سانتی متر ارتفاع :11.75 سانتی متر  

 • اسب باک اسکین

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 16.5سانتی متر عرض : 4سانتی متر ارتفاع :10 سانتی متر

 • اسب تینکر مادیان

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 16سانتی متر عرض : 3سانتی متر ارتفاع :10.25 سانتی متر

 • اسب سوتی بای

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 16.5سانتی متر عرض : 4سانتی متر ارتفاع :10 سانتی متر  

 • اسب سیاه

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 13.5 سانتی متر عرض : 4سانتی متر ارتفاع : 11 سانتی متر

 • اسب کوتوله شتلند

  ۱۵,۵۰۰ تومان

  طول : 11سانتی متر عرض : 2.75سانتی متر ارتفاع :6.75 سانتی متر

 • اسب مادیان پانچ

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 13.5سانتی متر عرض : 4.5سانتی متر ارتفاع :11 سانتی متر  

 • اسب مادیان لیپیزانر

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 15سانتی متر عرض : 3سانتی متر ارتفاع : 14سانتی متر  

 • اسب مورگان شکلاتی

  ۲۵,۰۰۰ تومان
  نمره 5.00 از 5

  طول : 14سانتی متر عرض : 4.5 سانتی متر ارتفاع :12.5 سانتی متر  

 • اسب نر آپالوسا

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 13.5سانتی متر عرض : 4.5سانتی متر ارتفاع :10.5 سانتی متر  

 • اسب نر آپالوسا ۲

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 13.5سانتی متر عرض : 4.5سانتی متر ارتفاع :10.5 سانتی متر

 • اسب نر لیپیزلتر

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 13سانتی متر عرض : 4سانتی متر ارتفاع :16 سانتی متر

 • اسب نر مورگان

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 14سانتی متر عرض : 4.5سانتی متر ارتفاع :12.5 سانتی متر  

 • اسب نروژی

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 11.5 سانتی متر عرض : 4سانتی متر ارتفاع : 8 سانتی متر

 • اسپینوزاروس

  ۴۲,۰۰۰ تومان

  طول : 21 سانتی متر عرض : 7 سانتی متر ارتفاع : 6.5 سانتی متر  

 • استگوزاروس

  ۴۲,۰۰۰ تومان

  طول : 20 سانتی متر عرض : 5 سانتی متر ارتفاع : 10 سانتی متر

 • استگوزاروس ۲

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  طول : 16.5سانتی متر عرض : 4 سانتی متر ارتفاع : 7.5 سانتی متر

 • ۱ ۲ ۴